Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su MOG slapukų politika. Daugiau informacijos

Statybos koordinatorius

Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijų vykdymas

Statant statinį, kai dalyvauja daugiau negu vienas rangovas, statytojas (užsakovas) arba statinio projekto valdytojas privalo paskirti statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių. UAB „Mokymų organizavimo grupė“ vykdo Statybos saugos ir sveikatos koordinatoriaus funkcijas.

Statybos saugos ir sveikatos koordinatorius:

 • koordinuoja reikalavimų, nustatytų techniniame projekte bei statybos darbų technologijos projekte, bei kitų priemonių, susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencija, įgyvendinimą statybvietėje ir statinio statybos metu;
 • sprendžia techninius ir (arba) organizacinius klausimus, atliekant skirtingus darbus vienu metu arba vieną po kito;
 • įvertina darbų (darbų etapų) atlikimo trukmę, kad ji nekeltų pavojaus darbuotojų saugai ir sveikatai;
 • koordinuos darbdavių ir savarankiškai dirbančių asmenų veiklą;
 • atsižvelgdamas į darbų eigą ir atsiradusius pakitimus, koreguoja darbuotojų saugos ir sveikatos priemones, nustatytas statybos darbų technologiniame projekte bei kitus dokumentus;
 • organizuoja darbdavių bendradarbiavimą, keitimąsi informacija apie įgyvendinamas prevencijos priemones ir jų veiklos koordinavimą, vykdant nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų prevenciją;
 • kontroliuoja statybvietėje nustatytų darbo tvarkos taisyklių laikymąsi;
 • imasi priemonių, kad statybvietėje būtų tik tie asmenys, kurie turi tokią teisę;
 • kontroliuoja, kad darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys, palaikytų statybvietėje tvarką ir švarą, užtikrintų tinkamą darbo vietų išdėstymą, sandėliavimo vietų įrengimą;
 • kontroliuoja, kaip rangovai, subrangovai laikosi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių saugą ir sveikatą darbe;
 • dalyvauja statybvietėje rengiamuose susirinkimuose;
 • pildyti statybos koordinavimo žurnalą.

Išsamesnė informacija:

Tel. +370 694 79000

El. paštu: dss@mog.lt