Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su MOG slapukų politika. Daugiau informacijos

ELEKTROS IR ŠILUMOS ŪKIO PRIEŽIŪROS SVARBA


Elektros energija – tai pamatinė pramonės dalis, kuri užtikrina sklandžią visų ekonominių sektorių veiklą bei būtinas gyventojų sąlygas. Nei viena įmonė – ar tai būtų maža gamykla, ar didelis pramonės kompleksas – negalėtų tinkamai vykdyti savo technologines funkcijas ir užtikrinti efektyvų bei nenutrūkstamą darbą, jei būtų nutrauktas elektros tiekimas. Taip pat įmonė negalėtų užtikrinti tinkamų sanitarinių, higieninių bei saugių darbo sąlygų. Dėl šių priežasčių, atsakingo už įmonės elektros ir šilumos ūkį funkcijų vykdymas turi tiesioginės įtakos sėkmingo verslo vystymui. Elektros ir šilumos ūkio priežiūra užtikrina, kad įmonės procesai vyks sklandžiai ir nenutrūkstamai.


Kartais vadovai skiria nepakankami dėmesio elektros energijos ir šilumos ūkio priežiūrai įmonės viduje manydami, kad tai yra tik pagalbinė priemonė, užtikrinanti sklandų įmonės darbą. Toks vadovų požiūris lemia, kad darbuotojai nėra supažindinami su privalomosiomis profesinėmis žiniomis (darbo su elektros įrenginiais normomis ir taisyklėmis). Taip pat nėra organizuojami darbų saugos, kvalifikacijos kėlimo mokymai bei reguliarūs patikrinimai.


KAM SKIRTA ATSAKINGO UŽ ĮMONĖS ELEKTROS IR ŠILUMOS ŪKĮ FUNKCIJŲ VYKDYMO PASLAUGA?


LR įstatymai nustato, kad 30 kW ir didesnės naudotinos galios žemosios įtampos tinklo ar aukštosios iki 110 kV įtampos tinklo įmonės, įstaigos, organizacijos, bendrijos, žemės ūkio bendrijos privalo pasirūpinti elektros ir šilumos ūkio priežiūra, t.y. paskirti asmenį, atsakingą už šilumos ūkį arba perleisti šią funkciją asmeniui (įmonei), turinčiam Valstybinės energetikos inspekcijos išduotą šilumos tinklų ir (ar) šilumos vartojimo įrenginių priežiūros atestatą. Atsakingas už įmonės elektros ir šilumos ūkio priežiūrą privalo tinkamai organizuoti patikimą, ekonomišką ir saugų elektros įrenginių eksploatavimą.


Atsakingo už įmonės elektros ir šilumos ūkį funkcijų vykdymas – tai paslauga skirta įmonėms, kurios neturi savo kvalifikuoto darbuotojo, galinčio būti atsakingu už elektros ūkį. Ši paslauga apima šiuos darbus:

 • Elektros įrenginių techninė priežiūra;
 • Elektros įrenginių nuo 30 kW iki 250 kW galios eksploatavimo ir techninės būklės įvertinimas ir atitikties deklaracijos užpildymas Valstybinei energetikos inspekcijai;
 • Elektros ūkio organizacinių ir techninių priemonių prevencija;
 • Elektros energijos sąnaudas įvertinimas ir sąnaudų mažinimo rekomendacijų parengimas;
 • Rekomendacijos elektros ūkio techninei saugai užtikrinti;
 • Elektros ūkio techninės saugos elektros tvarkomųjų dokumentų ruošimas;
 • Elektros ūkiui reglamentuojamos dokumentacijos pildymas;
 • Elektros įrenginių techninių apžiūrų, matavimų ir bandymų grafikų sudarymas;
 • Elektros energetikos darbuotojų veiklą įtvirtinančios dokumentacijos rengimas;
 • Energetikos darbuotojų vidinius ar išorinius mokymų ir atestavimo organizavimas;
 • Apsaugos nuo elektros organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis aprūpinimas;
 • Apsaugos nuo elektros techninių priemonių patikros organizavimas;
 • Elektros tiekimo principin ir operatyvin schemų bei jų specifikacijų sudarymas;
 • Elektrofizikinių varžų matavimų atlikimas ir elektros įrenginių technines eksploatacines sąlygų įvertinimas;
 • Elektros įrenginių, instaliacijos ir tinklų gedimų šalinimo ar remonto organizavimas;
 • Konsultuojame elektros energetikos teisės klausimais.
 • Atliekame vartotojų elektros ūkio auditą ir teikiame išvadas.


Taip pat konsultuojame ūkio subjektus elektros įrenginių nuo 30 kW iki 250 kW galios eksploatavimo ir techninės būklės atitikties deklaracijų pildymo klausimais.Išsamesnė informacija:

Tel. +370 69 479 000

dss@mog.lt