Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su MOG slapukų politika. Daugiau informacijos

ENERGETIKOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI

ENERGETIKA – ELEKTROMONTUOTOJŲ KURSAI

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirti elektrotechnikos darbuotojams. Po mokymų elektrotechnikas galės atestuotis sertifikavimo įstaigoje, elektros įrenginių eksploatavimo, elektros objektų ir įrenginių įrengimo ar vartojimo veiklos srityje, žemoje įtampoje, siekiant įgyti, arba jau turintiems energetikos darbuotojo pažymėjimą ir siekiantiems tobulinti savo kvalifikaciją

Mokymų trukmė: 16 val.

Reikalavimai: taikomi pagal Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 1 Priedą.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirti elektrotechnikos darbuotojams. Po mokymų elektrotechnikas galės atestuotis sertifikavimo įstaigoje, elektros įrenginių eksploatavimo, elektros objektų ir įrenginių įrengimo ar vartojimo veiklos srityje, aukštoje įtampoje, siekiant įgyti, arba jau turintiems energetikos darbuotojo pažymėjimą ir siekiantiems tobulinti savo kvalifikaciją

Mokymų trukmė: 40 val.

Reikalavimai: taikomi pagal Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių 2 Priedą.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti parengti operatyvinius ar operatyvinius remonto elektrotechnikos darbuotojus. Elektrotechnikas gebės patikimai ir saugiai atlikti darbus esant įtampai žemosios įtampos įrenginiuose, vadovaujantis AB LESTO 2015 m. rugsėjo 1 d. nurodymu Nr.273 patvirtinta „Darbų vykdymo esant įtampai žemosios įtampos elektros įrenginiuose tvarka“ ir šios tvarkos prieduose esančiomis Darbų technologinėmis kortomis.

Mokymai sudaryti iš dviejų modulių.

Bendrasis modulis:
B1 - Darbuotojų sauga vykdant pirmos kategorijos darbus veikiančiuose elektros įrenginiuose. Specialieji moduliai:
S1 - 0,4 kV įtampos oro linijų (OL) ir oro kabelių linijų (OKL) atvadų prijungimas (atjungimas);
S2 - Įvadinio automatinio jungiklio keitimas įvadiniame apskaitos skyde (spintoje);
S3 – Darbai esant įtampai 0,4 kV kabelių spintose.

Mokymų trukmė: 32 val. (visi moduliai)

Reikalavimai:
 • apsaugos nuo elektros energetikos darbuotojo pažymėjimas (darbų vykdytojas ne žemesnei kaip VK kategorijai, brigados narys- PK).
 • operatyvinio ar operatyvinio remonto dabuotojo darbo stažas veikiančiuose įrenginiuose (2 m. - darbų vykdytojui, 1 m.- brigados nariui).


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Elektriko kursai skirti teoriškai parengti elektros energetikos įmonių personalą atlikti operatyvinius perjungimus 0,4-10 kV įtampos tinkle (išskyrus 10 kV žiedinį tinklą).

Mokymų trukmė: 24 val.

Reikalavimai:
 • elektrotechninis išsilavinimas;
 • ne žemesnė kaip VK apsaugos nuo elektros kategorija;
 • ne mažesnis, kaip 1 metų darbo stažas veikiančiuose elektros įrenginiuose.


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Elektriko kursai skirti teoriškai parengti elektros energetikos įmonių personalą atlikti operatyvinius perjungimus 0,4-10 kV įtampos tinkle (įskaitant 10 kV žiedinį tinklą).

Mokymų trukmė: 80 val.

Reikalavimai:
 • elektrotechninis išsilavinimas;
 • ne žemesnė kaip VK apsaugos nuo elektros kategorija;
 • operatyvinio ar operatyvinio remonto personalo teisės;
 • ne mažesnis, kaip 1 metų darbo stažas atliekant operatyvinius perjungimus 0,4-10 kV įtampos tinkle (išskyrus žiedinį tinklą).


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Elektriko kursai skirti elektromontuotojams. Po mokymų elektromonteris gebės 0,4-10 kV įtampos tinkle patikimai ir saugiai montuoti bei eksploatuoti oro linijų neizoliuotais (OL) laidais, oro linijų laidų su apvalkalu (OLA) ir oro kabelių linijų (OKL) konstrukcijas.

Mokymų trukmė: 24 val.

Reikalavimai:
 • ne žemesnė kaip PK iki 10 kV apsaugos nuo elektros kategorija;
 • aukštalipio pažymėjimas.


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirtas asmenims, kurie išmano energetikos darbo pagrindus. Šių mokymų tikslas yra parengti specialistą, kuris vadovaudamasis norminių teisės aktų, reglamentų ir taisyklių reikalavimais geba saugiai atlikti instaliacijos, elektros įrenginių  izoliacijos bei įžeminimo  varžų matavimus bei vertinti gautus rezultatus.

Mokymų trukmė: 16 val.

Reikalavimai:
 • elektrotechninis aukštasis, aukštesnysis, profesinis išsilavinimas;
 • ne žemesnė kaip VK iki 1000 V įtampos kategorija.


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirti parengti specialistą, gebantį saugiai atlikti elektros įrenginių ir kabelių izoliacijos bandymus bei matavimus paaukštinta įtampa.

Mokymų trukmė: 8 val.

Reikalavimai:
 • ne žemesnė kaip VK iki 10 kV apsaugos nuo elektros kategorija;
 • elektrotechninis aukštasis (aukštesnysis) universitetinis ar neuniversitetinis ar jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities elektros inžinerijos krypties išsilavinimas arba aukštasis neuniversitetinis ar jam prilygintas technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties išsilavinimas, jei diplome (pažymėjime) yra elektrotechnikos žinių įvertinimas.


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Avarinės elektros stoties dyzelių operatoriaus mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirti darbuotojams, aptarnaujantiems avarinę elektros stotį.

Mokymų trukm: 8 val.

Reikalavimai:
 • ne jaunesni kaip 18 metų asmenys;
 • PK elektrosaugos kategoriją arba VK elektrosaugos kategoriją, planuojantiems dirbti su kilnojamąja dyzeline elektros stotimi.


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirti elektros energetikos įmonių personalui, kurie siekia gauti operatyvinio remonto personalo teises perjungimų vykdymui  110-400 kV įtampos perdavimo tinkle teorinių žinių.

Mokymų trukmė: 32 val.

Reikalavimai:
 • Elektrotechninis išsilavinimas;
 • AK apsaugos nuo elektros kategoriją (iki 400 kV įtampos);
 • ne mažesnis, kaip 1 metų darbo stažas atliekant operatyvinius perjungimus 0,4-10 kV įtampos tinkle (įskaitant žiedinį tinklą).


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti asmenims, kurie nori tapti elektromonteriu ar pagilinti žinias šioje srityje. Mokymų tikslas - parengti elektromonterį, kuris gebėtų atlikti bendruosius elektrotechnikos ir elektronikos darbus, įrengti ir eksploatuoti elektros mašinas, įrengti ir eksploatuoti žemos įtampos iki 1000 V apšvietimo ir galios elektros įrenginių instaliaciją, įrengti ir eksploatuoti skirstomojo tinklo 0,4 – 35 kV įtampos elektros įrenginius. Elektromonterio kursai parengti taip, kad būtų sudarytos tinkamos mokymo ir mokymosi sąlygos, kurios užtikrintų kompetencijų, reikalingų skirtingiems elektriko darbo procesams atlikti, ugdymą: reikalingų įrankių, prietaisų, medžiagų parinkimą ir paruošimą, saugios darbo vietos paruošimą, kokybišką, patikimą ir saugų elektros įrenginių įrengimą (montavimą), patikimo ir saugaus elektros įrenginių eksploatavimo užtikrinimą (techninę priežiūrą, remontą, derinimą, matavimus, bandymus, elektros įrenginių technologinį valdymą).

Mokymai vyksta realioje darbo vietoje (gamybos įmonėje, organizacijoje). Mokymų metu pagilinamos arba įgyjamos teorinės žinios bei suteikiami pradiniai praktiniai gebėjimai. Profesinis mokymas pameistrystės forma vykdomas darbdaviui ir mokymo teikėjui glaudžiai bendradarbiaujant ir kartu organizuojant mokymo procesą.

Mokymų trukmė: 160 val.

Reikalavimai: vidurinį išsilavinimą.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

ENERGETIKA – KABELIŲ KLOJIMAS

Mokymai skirti parengti kabelių klojėją, kuris gebėtų iki 42 kV kabelių linijų (KL) trasose teisingai, patikimai, saugiai, specialiais mechanizmais ar rankiniu būdu kloti įvairių konstrukcijų kabelius bei įrengti jų įvadus, analizuojamos kabelių klojimo taisyklės. Kabelių klojimas išsaugant gamintojo kabeliams suteiktas savybes.

Mokymų trukmė: 37 val. (teorija + praktika)

Reikalavimai: ne jaunesni kaip 18 metų.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti parengti specialistą, kuris 0,4 - 400 kV įtampų kabelių linijų klojimo trasose mokėtų teisingai, patikimai ir saugiai organizuoti įvairių konstrukcijų kabelių klojimą ir eksploatavimą išsaugant gamintojo kabeliams suteiktas savybes. Mokymų metu analizuojamos kabelių klojimo taisyklės.

Mokymų trukmė: 24 val. Reikalavimai:
 • ne jaunesni kaip 18 metų.
 • aukštesnysis techninis išsilavinimas;
 • VK apsaugos nuo elektros kategorija.


Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

KITI ENERGETIKOS MOKYMAI

Mokymai skirti tinkamai parengti montuotojus pradinei atestacijai pagal 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičiančios bei vėliau panaikinančios Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL 2009 L 140, p. 16), reikalavimus, atestuojamiems Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka savanoriškai.

Mokymai skirti suteikti montuotojams profesinių žinių apie taikomus teisės aktus, technikos pasiekimus, metodikas, priemones, naudojamas saulės šviesos ir saulės šilumos energijos gamybos įrenginių montavimo darbuose. Taip pat mokymai skirti pagerinti montuotojų gebėjimus ir praktinius įgūdžius atlikti tokių įrenginių montavimo darbus.

Mokymų trukmė: 40 val.

Reikalavimai: elektromontuotojo arba santechniko kvalifikacija.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti asmenims, kurie sėkmingai galėtų atlikti šiuos darbus: šviesolaidžio tiesimas, šviesolaidžio movų montavimas (šviesolaidžio sujungimas). Mokymų metu dalyviai sužinos išsamią informaciją apie šviesolaidinio kabelio tiesimo technologijas, technologinių pažeidimų pasekmes, optinių kabelių klojimo technologijas ir problematiką.

Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą išduodamas mokymų paslaugų teikėjo nustatytos formos pažymėjimas, su įrašu: „geba atlikti  šviesolaidžio klojimo ir šviesolaidžio movų montavimo, bei tikrinimo darbus“.

Mokymų trukmė: 16 val.

Reikalavimai: VK apsaugos nuo elektros kategorija.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) skirti šilumos punktus ir šildymo sistemas prižiūrintiems darbininkams. Išklausius kursus, dalyviams išduodamas mokymo paslaugų teikėjo nustatytos formos pažymėjimas apie išklausytą mokymų programą ir organizuojamas energetikos darbuotojų atestavimas.

Mokymų trukmė: 8 val.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti asmenims, kurie yra atsakingi už įmonės ar atskiro statinio veikiančių šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą ir eksploatavimo organizavimą (už šilumos ūkis).

Išklausius kursus, dalyviams išduodamas mokymo paslaugų teikėjo nustatytos formos pažymėjimas apie išklausytą mokymo programą ir organizuojamas energetikos darbuotojų atestavimas.

Mokymų trukmė: 8 val.

Reikalavimai: aukštesnysis arba aukštasis techninis išsilavinimas.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti elektromontuotojams, montuojantiems įvairių įtampų kabelių movas ir technologiniame procese naudojantiems propano-butano dujas.

Mokymų trukmė: 8 val.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

STAYBOS SPECIALISTŲ MOKYMAI

Mokymai (kvalifikacijos kėlimas) vykdomi pagal programas, suderintas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija pagal STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“.

Mokymai susideda iš:
 • Profesinių žinių mokymo ir vertinimo;
 • Teisinių žinių (mokymo) ir vertinimo.
Sėkmingai išlaikius egzaminus išduodamas kvalifikacijos atestatas pagal iš anksto pasirinktas vadovų pareigas, statinių grupes, darbo sritis.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

STATYBOS DARBUOTOJŲ MOKYMAI

Dūmtraukių ir vėdinimo sistemų aptarnavimo mokymai skirti vadovams. Mokymų tikslas pagilinti žinias darbų organizavimo ir priežiūros procese pagal darbų saugos reikalavimus, susijusius su dūmtraukių (iki 15 m. aukščio) ir vėdinimo sistemų priežiūra, apžiūra, remontu ir rekonstrukcija. Mokymų metu suteikiamos žinios apie kuro savybes, jo degimą, degimo produktų sudėtį ir temperatūrą. Taip pat skiriamas dėmesys darbų saugos dokumentacijai bei jų tvarkymui.

Asmuo, baigęs mokymus ir  teigiamai išlaikęs egzaminą, gauna pažymėjimą su įrašu: gali vadovauti dūmtraukių ir vėdinimo sistemų aptarnavimo darbams.

Mokymų trukmė: 16 val.

Reikalavimai: aukštalipio darbų vadovo pažymėjimas.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Kursų tikslas – pagilinti žinias ir įgūdžius vadovams, kurie gebėtų efektyviai organizuoti kaminų (dūmtakių) įdėklų montavimo darbus. Vadovams bus suteiktos žinios apie kuro savybes, jo degimą, degimo produktų sudėtį ir temperatūrą. Darbų saugos reikalavimai irgi yra neatsiejama, kaminų įdėklų montavimo – dalis, todėl vadovai bus supažindinti su saugos reikalavimais, susijusiais su dūmtakių įdėklų montavimu.

Išklausius kursą – kaminų įdėklų montavimas - kursai vadovams – bus laikomas egzaminas. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą, išduodamas pažymėjimas: geba vadovauti dūmtakių įdėklų darbams.

Mokymų trukmė: 16 val.

Reikalavimai: mokytis gali asmenys nuo 18 metų.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

Mokymai skirti asmenims, kuriems trūksta žinių apie kuro savybes, jo degimą, degimo produktų sudėtį ir temperatūrą. Darbuotojai bus supažindinti su darbų saugos reikalavimais atliekant šiuos darbus: dūmtraukių ir ventiliacijos kanalų priežiūra, apžiūra, remontas ir rekonstrukcija, kaminų įdėklų montavimas. Mokymų metu bus aptariami ir privalomieji darbų saugos dokumentai bei jų tvarkymas.

Mokymų trukmė: 16 val.

Reikalavimai: mokytis gali asmenys nuo 18 metų.

Registracija ir informacija:
Tel. +370 677 29399;
El.p. diana@mog.lt

*Programos suderintos su AB „Energijos skirstymo operatorius“ ir Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos.
**Programa suderinta su Valstybine energetikos inspekcija prie LR Energetikos ministerijos.

Išsamesnė informacija:

Tel. +370 67 729 399

diana@mog.lt