Mūsų svetainėje naudojami slapukai, kad užtikrintume jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su MOG slapukų politika. Daugiau informacijos

YPATINGOJO STATINIO STATYBOS DARBŲ SPECIALISTŲ MOKYMAS

Ypatingojo statinio statybos darbams atlikti dažnai nepakanka žinių įgytų studijų metu. Teisingas procesų valdymas, reikalaujantis gilaus supratimo apie pačią statybų valdymo esmę, yra svarbus statant ypatinguosius statinius. Mūsų organizuojami ypatingojo statinio statybos darbų specialistų kvalifikacijos kėlimo mokymai skirti specialistų kompetencijos lygiui kelti. Pažangios kvalifikacijos kėlimo mokymų programos: statinių priežiūra, statybos teisės aktai ir įstatymų pakeitimai, kvalifikacijos kėlimas statybos darbų vadovams ir statybos techninės priežiūros vadovams. Mokymų programos įrašytos į Valstybės tarnautojų mokymų programų sąrašą ar vykdomos pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymų programas.

Statinių priežiūra yra svarbi darbų sritis, reikalaujanti kvalifikuotų specialistų, žinančių, kaip atlikti pastato techninės būklės vertinimą, kaip šalinti susidariusias problemas ir prižiūrėti darbus.

Techninės priežiūros vadovas turi periodiškai tobulinti ir gilinti žinias. Techninės priežiūros vadovo kursai skirti supažindinti vadovus su norminių aktų, reglamentuojančių ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigomis, teisėmis, atsakomybėmis, nuostatomis.

Kursų metu bus ugdoma profesinė kompetencija, atsakomybė už atliekamų darbų kokybę. Reikalavimų žinojimas vadovams padės geriau organizuoti darbus ir siekti, kad statinių priežiūra būtų teikiama kvalifikuotai ir nepriekaištingai.

Dėstomos medžiagos turinys pristatomas atsižvelgiant į paskutiniuosius norminių aktų pakeitimus. Mokymo programa yra įrašyta į Valstybės tarnautojų mokymų programų sąrašą.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Techninės priežiūros vadovo kursai trunka 6 val.

REIKALAVIMAI

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 63 112 111; info@mog.lt

Statybos teisės aktai – tai nuolat besikeičiantys statybą reglamentuojantys įstatymai, kurie apsunkina Lietuvos institucijų darbą. Statybos teisės aktų išmanymas padės įmonės darbuotojams geriau suprasti reikalavimus, sklandžiau organizuoti viešuosius pirkimus statybos rangos darbams, geriau planuoti ir administruoti statybos objektus.

Mokymo metu bus analizuojami statybos teisės aktai bei statybos įstatymų pakeitimai. Dalyviai įgis teisinių ir praktinių žinių, reikalingų statybos objektų darbų planavimui, organizavimui, administravimui ir priežiūrai.

Mokymo programa yra įrašyta į Valstybės tarnautojų mokymų programų sąrašą. 

MOKYMŲ TRUKMĖ

Įstatymų pakeitimų mokymai trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 63 112 111; info@mog.lt

Statiniai skirstomi į ypatinguosius, neypatinguosius ir nesudėtinguosius atsižvelgiant į jų techninius parametrus, konstrukcijų ir technologijų sudėtingumą, paskirtį ir kitas aplinkybes. Ypatingas statinys – tai:

 • statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius);
 • statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai;
 • sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys;
 • visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių;
 • aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas;
 • kultūros paveldo statinys.

Remiantis LR įstatymais, kvalifikacijos kėlimas yra būtinas statybos darbų vadovams, dirbantiems su ypatingaisiais statiniais. Ypatingojo statinio specialiųjų statybos darbų vadovai ir statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovai turi prievolę reguliariai kelti kvalifikaciją ir gilinti turimas žinias. Taupydami laiką galite patikėti mums SPSC atestato priežiūrą.

 • Informuosime apie kvalifikacijos kėlimo seminarus pagal Jūsų atestate išvardintas pareigas ir/ar darbo sritis;
 • jei norėsite papildyti atestatą, suorganizuosime profesinių ir teisinių žinių vertinimus.

Kvalifikacijos kėlimas vykdomas pagal LR aplinkos ministerijos suderintas mokymo programas. Mokymuose dalyvaujantiems asmenims išduodamas pažymėjimas, patvirtinantis kvalifikacijos tobulinimą pagal  STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ nustatytą tvarką. 

MOKYMŲ TRUKMĖ

Kvalifikacijos kėlimas trunka 8 val.

REIKALAVIMAI

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 63 112 111; info@mog.lt

Statiniai skirstomi į ypatinguosius, neypatinguosius ir nesudėtinguosius atsižvelgiant į jų techninius parametrus, konstrukcijų ir technologijų sudėtingumą, paskirtį ir kitas aplinkybes. Ypatingas statinys – tai:

 • statinys, kuriame naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius);

 • statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai;

 • sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys;

 • visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių;

 • aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas;

 • kultūros paveldo statinys.

Statybos darbų vadovo kursai skirti asmenims, kurie nori ugdyti profesinę kompetenciją, atsakomybę už atliekamų darbų kokybę. Mokymų metu statybos darbų vadovai bus supažindinti su norminių aktų, reglamentuojančių ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigomis, teisėmis, atsakomybe bei nuostatomis.

Dėstomos medžiagos turinys pristatomas, atsižvelgiant į paskutiniuosius norminių aktų pasikeitimus.

MOKYMŲ PROGRAMA

 • Statinių klasifikavimas pagal paskirtį. Ypatingas statinys – jo požymiai. Laikinas statinys.

 • Statinio statybos rūšys. Inžinerinių tinklų statybos rūšys. Statybos darbų rūšys. Specialieji statybos darbai.

 • Statinio statybos dalyviai, jų teisės ir pareigos, atsakomybė.

 • Statinio statybos techninės priežiūros paskirtis, uždaviniai, atsakomybė. Statinio statybos techninės priežiūros privalomumas. Statinio statybos techninės priežiūros formos. Statinio statybos techninės priežiūros samdymo (skyrimo) tvarka. Norminių dokumentų, reglamentuojančių statybos techninę priežiūrą, pristatymas.

 • Statinio statybos techninio prižiūrėtojo ir  specialiųjų darbų techninės priežiūros vadovo pareigos, teisės ir atsakomybė. Pasiruošimo statinio statybai etape, statinio statybos metu ir statybos užbaigimo etape.

 • Statinio projektavimo etapai (techninis projektas, darbo projektas) ir sudėtis (projekto dalys). Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis.

 • Statybos darbų technologijos projektas, privalomumas, sudėtis. Statybos darbų technologijos projekto dalių apžvalga.

 • Statinio statybos eigos ir rezultatų kontrolės atlikimo bei dokumentavimo tvarka. Statybos užbaigimo tvarka (komisijos sudėtis, skyrimas, dokumentai).

 • Statybos produktai. Reglamentavimas. Eksploatacinių savybių vertinimo sistemos. Eksploatacinių savybių deklaracija.

MOKYMŲ TRUKMĖ

Statybos darbų vadovo kursai trunka 7 val.

REIKALAVIMAI

Reikalavimai išsilavinimui nenustatyti. 

REGISTRACIJA Į MOKYMUS

Tel. +370 63 112 111; info@mog.lt

Išsamesnė informacija:

Tel. +370 63 112 111

info@mog.lt